Performance tour for 6/4
in Hong Kong and Guangzhou

7 June 2002 Guangzhou street (1/2)


ARAI Shin-ichi
"Tourist -Globalism-"

Like tourists, Mao suit and Japan (red) Passport in handall photos by EagleTANAKA Teruyuki (next page 2/2 ) =>

Performance tour for 6/4 in Hong Kong and Guangzhou