ARAI Shin-ichi
Dancing in the Fall

aquatint with etching
240x455cm,1986